Gergő Kováts: Improulette

Site-specific interaktívna zvuková inštalácia/performance pre viacero hráčov.

Po absolvovaní Jazzových štúdií sa maďarský skladateľ a saxofonista postupne posunul do vôd voľne improvizovanej hudby a začali ho vo väčšej miere zaujímať vzťahy a interakcie medzi hráčmi. Pri skúmaní podstaty improvizácie sa v nedávnej dobe podujal experimentovať s vytváraním nevšedných hudobných situácií, do ktorých dostáva svojich spolupracovníkov (vrátane seba). Nový projekt vznikol počas pobytu v A4 v rámci Visegrad Art Residency Programme. Pracuje s myšlienkou hravého zvukového environmentu prepájajúceho účastníkov na základe náhody, v ktorom každý má možnosť hrať s neznámym (skrytým) partnerom v danom prostredí a na (zatiaľ) neznámych nástrojoch.
Online hra pre improvizovanú hudbu v priestoroch A4 kafé.

Miesto

A4 - priestor súčasnej kultúry
Karpatská 2 (YMCA)
Bratislava

NextSocial